Derusthuizen.be
Homepage De rusthuizen
 
PLan website De Rusthuizen
 
www.websenior.be
LesMaisonsDeRepos.be
Google    op De Rusthuizen het Web
De rusthuizen
    Deze pagina afdrukken
  De Rusthuizen

Merci pour vos commentaires I. De waarborg van DeRusthuizen
We behandelen uw gegevens op vertrouwelijke wijze en conform aan de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wetgeving van 8 december 1992, die betrekking heeft op de bescherming van de Privacy en van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

II. Doel verwerking van uw persoonlijke gegevens
Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt stemt u er uitdrukkelijk in toe dat deze informatie voor de onderstaande doeleinden gebruikt wordt. Uw gegevens worden in de bestanden van DeRusthuizen, Websenior - Websenior Bvba opgenomen en worden gebruikt voor het beheer van onze leden en publicaties, voor de diensten aangeboden om de kwaliteit van onze verstrekkingen te verbeteren (selecties, suggesties van websites, ...), om u over nieuwe diensten en producten te informeren van DeRusthuizen, Websenior - Websenior Bvba en heel sporadisch, voor onze partners die we zorgvuldig selecteren. Ten allen tijde en zonder enige verantwoording kan u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken.

III. Cookies
Voor een betere dienstverlening zullen we sporadisch cookies gebruiken. Een cookie is een klein bestand dat door een Website op uw computer opgeslagen wordt. Wanneer u dezelfde website later opnieuw bezoekt kan deze cookie terug opgeroepen worden. Een cookie kan niet door een andere website gelezen worden dan diegene die deze aangemaakt heeft. We gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur voor een bepaald type informatie of uw paswoord op te slaan, dit om te vermijden dat u deze gegevens steeds opnieuw zou dienen in te vullen bij elk later bezoek van de website.. De meeste cookies kunnen slechts voor één enkele sessie of één enkel bezoek gebruikt worden. Geen enkele bevat informatie waardoor u telefonisch, via e-mail of per post gecontacteerd kunt worden. U kan uw browser eveneens configureren opdat deze u verwittigt wanneer een cookie aangemaakt wordt of om te vermijden dat deze aangemaakt wordt (sommige diensten die een cookie vereisen zullen dan niet meer toegankelijk zijn).

IV. Publicatie en verspreiding van uw persoonlijke gegevens
DeRusthuizen kan ertoe gebracht worden uw persoonlijke gegevens te onthullen op vraag van een wettelijke instelling of van een persoon van goede wil. Dit wordt beschouwd als zijnde vereist om tegemoet te komen aan elke van kracht zijnde wetgeving of reglementering. Dit zal eveneens het geval zijn wanneer een proces aangespannen wordt tegen DeRusthuizen, Websenior en/of elke andere website om de rechten en goederen van DeRusthuizen, de website of de gebruikers van DeRusthuizen te beschermen.. DeRusthuizen kan ertoe gebracht worden om deze gegevens in het uiterst extreme geval te onthullen met als doel de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van DeRusthuizen en/of de website of het publiek te beschermen.

V. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
V.1 Uw recht op informatie.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de firma Websenior Bvba, waarvan de maatschappelijke zetel zich te Plein Sud 31 - 5651 Walcourt bevindt. De verwerking van de gegevens werd gedeponeerd bij het Ministerie van Justitie, Commissie ter bescherming van de privacy onder het dossiernummer HM2002147-VT4003147. Alle vragen betreffende de opname en de verwerking van uw gegevens kunnen hier gesteld worden.
Voor elke algemene informatie kunt u zich altijd wenden tot de Commissie ter bescherming van de Privacy, Ministerie van Justitie, website : www.fgov.privacy.be

V.2 Uw recht op toegang, oppositie en wijziging.
Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopij van uw identiteitskaart aan Websenior, kunt u gratis u betreffende persoonlijke gegevens schriftelijk opvragen alsook, eventueel, de wijziging van gegevens die niet correct, onvolledig of onbelangrijk blijken te zijn. Een copie van uw gegevens zal u ten laatste 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag toegestuurd worden.

VI. Inbreuk op de privacy
Indien, op het even welk moment, u van oordeel bent dat onze website uw privacy niet waarborgt, gelieve ons dit per e-mail op het volgende adres te melden : info@websenior.be. We zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporten en de nodige wijzigingen aan te brengen.


 
2003-2005 ©WEBSENIOR Bvba™ -Alle rechten voorbehouden
Wie zijn wij? - Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden - Privacybeleid - Contact