Derusthuizen.be
Homepage De rusthuizen
 
PLan website De Rusthuizen
 
www.websenior.be. Professionnels de la santť : maisons de repos, soins infirmiers et kinťs
Google    op De Rusthuizen het Web

Hoe een collectieve huisvesting kiezen ?

Momenteel is het moeilijk een keuze te maken tussen de aangeboden instellingen. Daarenboven kunnen meerdere factoren de keuze beperken. Ziehier de belangrijkste factoren :

  • probleem met de gezondheid of sociaal probleem,
  • de nood om vlug het ziekenhuis of z’n huis te verlaten,
  • de beschikbare plaatsen in de instelling,
  • het gewenste type instelling,
  • de prijzenpolitiek,
  • het type comfort,
  • de afstand met thuis … of met de woonplaats van de kinderen.

Gouden regel : maak geen overhaaste keuze !

Neem rustig de tijd om meerdere instellingen te bezoeken, een maximum aan informatie te verzamelen en om de sfeer in het tehuis te waarnemen.

Elke instelling moet aan vele normen voldoen en is onderhavig aan regelmatige inspecties die toezien op de applicatie hiervan. Het voornaamste doel van deze normen is de bescherming van de resident :

  • vrijheid in wijde zin,
  • doorzichtigheid van huisvestingsvoorwaarden,
  • implicatie in het leven van de instelling en de mogelijkheid om zijn mening te uiten…

Ziehier enkele basiselementen waarop de nadruk zal gelegd worden in de reglementering van de instelling.

Lexique
  Rustoord
  Rust-en verzorgingstehuis
  Serviceflats
Dagcentrum
Kortverblijf
Dagverzorgingscentrum
 Zoeken een rustoord

 
 

 
   
2003-2005 ©WEBSENIOR Bvba™ -Alle rechten voorbehouden
Wie zijn wij? - Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden - Privacybeleid - Contact