Derusthuizen.be
Homepage De rusthuizen
 
PLan website De Rusthuizen
 
www.websenior.be. Professionnels de la santť : maisons de repos, soins infirmiers et kinťs
Google    op De Rusthuizen het Web

Wie kan een bejaarde persoon helpen met het beheer van zijn goederen ?

Wanneer een bejaarde persoon zijn goederen zelf kan beheren kan deze zelf over zijn uitgaven beslissen. Nochtans is dit soms niet het geval en heeft de bejaarde persoon in zijn omgeving geen persoon meer wie hij volledig kan vertrouwen.

In zo’n geval kan een vraag ingediend worden bij de Vrederechter om een voorlopige bewindvoerder aan te duiden.

Deze aanvraag mag door om het even wie gedaan worden (familielid, vrienden, directie van de instelling, sociaal assistente, …).

Na de aanvraag duidt de Vrederechter een beheerder aan (in functie van de omstandigheden) : familielid, vertrouwenspersoon of advocaat, ….

De beheerder moet de goederen als een goede huisvader beheren en moet één keer per jaar aan de Vrederechter en aan de betroffen persoon een verslag en een stand van de rekeningen overmaken.

De vergoeding, behalve andere bepalingen, mag 3 % van de inkomsten van de persoon niet overschrijden.

Lexique
  Rustoord
  Rust-en verzorgingstehuis
  Serviceflats
Dagcentrum
Kortverblijf
Dagverzorgingscentrum
 Zoeken een rustoord

 
 

 
   
2003-2005 ©WEBSENIOR Bvba™ -Alle rechten voorbehouden
Wie zijn wij? - Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden - Privacybeleid - Contact