Derusthuizen.be
Homepage De rusthuizen
 
PLan website De Rusthuizen
 
Notre site Websenior.be : professionnels de la santť : maisons de repos, soins infirmiers et kinťs
Google    op De Rusthuizen het Web
  De Rusthuizen

Merci pour vos commentaires Inhoud
DeRusthuizen werd gecreërd door Websenior Bvba. DeRusthuizen en Websenior Bvba besteden veel zorg aan de creatie van deze website. Websenior Bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van DeRusthuizen en het rechtstreeks of onrechtstreekse gebruik dat ervan gemaakt kan worden. DeRusthuizen en Websenior Bvba zijn niet verantwoordelijk en garanderen de producten en diensten die op de website ter beschikking gesteld zijn niet. DeRusthuizen en Websenior Bvba garandeert evenmin de correctheid van de informatie of diensten die op DeRusthuizen voorkomt of via de website wordt aangeboden en is niet verantwoordelijk voor schade hieruit voorkomende. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande verwittiging ten allen tijde gewijzigd kan worden. DeRusthuizen en Websenior Bvba kunnen aldus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

Intellectuele rechten
De teksten, tekeningen, foto's films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen - van welke aaard ook - van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Websenior Bvba of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Hyperlinks
Indien links tot stand worden gebracht met andere sites - rechtstreeks of via zoekmotoren - zijn DeRusthuizen en Websenior Bvba niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites. DeRusthuizen en Websenior Bvba hebben immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmotoren of links dient er zich bewust van te zijn dat Internet informatie kan bevatten die onwettig, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat DeRusthuizen en Websenior Bvba geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via Internet wordt verspreid; DeRusthuizen en Websenior Bvba kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de website.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Ieder geschil met betrekking tot de website DeRusthuizen valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Luikse rechtbanken uitsluitend bevoegd. De buitenlandse tussenkomers weigeren om het even welke territoriale clausule te laten gelden.


 
2003-2005 ©WEBSENIOR Bvba™ -Alle rechten voorbehouden
Wie zijn wij? - Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden - Privacybeleid - Contact